לביצוע תשלום עבור חשבונית מספר 50413 ויצירת הוראת קבע חודשית עבור מערכת מקס