הוספת לינק ל CRM לשיחה מול לקוח בMAX BOT

הלינק שיוכנס לתוך ה crm הינו הלינק לשיחה ישירה מול הלקוח הכולל את ה client_id של הלקוח.

שימוש במודול API בפלואו השיחה עם הצ'אטבוט:

על מנת להכניס את לינק השיחה לcrm נשתמש במשתנה @client_id את המשתנה הנ”ל נשלח לCRM  באמצעות POST במודול ה API הנמצא בתוך “קנבאס” ניהול הצ’אטבוט 

BODY בודי

{
  “conv-link”: “https://chat.maxchats.com/live-chat/conversations/{client_id}
}

 QUERY בשאילתה

: https://chat.maxchats.com/live-chat/conversations/{@client_id}

את מודול ה API נמקם מיד בתחילת פלואו השיחה בו זורם הלקוח/