התוכן המבוקש הינו קורס הכולל סדרת סרטוני הדרכה לשימוש במערכת וזמין ללקוחות מקס צ'אטס בלבד.